Flexibele inzet van straalverbindingen

Scope scholengroep in Alphen a/d Rijn is een scholengemeenschap waar op diverse locaties en op diverse niveaus les gegeven wordt.  Drie locaties worden al zo’n 10 jaar d.m.v. straalverbindingen van TWS van internet voorzien, de laatste 3 jaar zelfs met een bandbreedte van 1 gigabyte. Dagelijks wordt hier door duizenden leerlingen en veel docenten intensief gebruikt gemaakt. Het speekt voor zich dat de verbindingen essentieel zijn voor veel aspecten van deze scholengemeenschap en het is daarom van groot belang dat deze altijd up zijn.

Naast de huidige drie, 1 gigabyte straalverbindingen zijn er tussen de diverse gebouwen ook nog verbindingen middels straalverbindingen. Het netwerk is zo door TWS opgebouwd dat er voor elke locatie altijd een back-up verbinding is.

Flexibele inzet van straalverbindingen

Nu gaat er komende jaren, op gebied van huisvesting, veel gebeuren bij de Scope scholengroep.
Er zijn locaties die geheel verbouwd gaan worden of zelfs van sloop tot nieuwbouw.
Om de continuïteit te waarborgen zullen de verbouwingen en de nieuwbouw in meerdere fases worden uitgevoerd. Leerlingen en docenten zullen tijdelijk op andere locaties gehuisvest zijn en vanzelfsprekend moeten ook deze locaties een goed internet hebben.
TWS heeft een plan uitgewerkt om er voor te zorgen dat gedurende het gehele verbouwingstraject betrokken locaties gewoon kunnen gebruikmaken van het internet. Hiervoor zullen een aantal malen de straalverbindingen verlegd worden naar de nieuwe locaties en ook andere voorzieningen zoals en back up verbindingen aangepast worden.

Door de flexibele inzet mogelijkheden van straalverbindingen zal de Scope scholengroep, in ieder geval op gebied van internetverbindingen, niets merken van alle wijzigingen. De data capaciteit, de betrouwbaarheid en service blijft op hoog niveau, zoals men dat al jaren gewend is van TWS!