Geslaagde audits!

In navolging op alle keuringen in maart dit jaar waren er nu de externe audits, uitgevoerd door TUV Nederland. Auditering is een jaarlijks terugkerend ritueel en toch altijd weer spannend. TWS heeft certificering van ISO- 9001:2015 en VCA en de audit hiervoor duurt twee dagen.
Geslaagde audits!

Hans Albers is de veiligheidskundige van TWS en legt kort uit wat de certificeringen inhouden en waarom TWS is zo nadrukkelijk mee bezig is.

VCA is de certificering voor veilig, gezond en duurzaam werken. In maart was al het materiaal als ladders, elektrisch gereedschap, klim materiaal etc. gekeurd nu dus de externe controle hierop. Zoals verwacht kwamen hier geen gebreken naar boven.

Naast al het materiaal hebben ook de TWS engineers hun certificaten voor het werken op hoogte en het redden van mensen op hoogte.  Omdat veiligheid bij TWS hoog in het vaandel staat hebben alle engineers uiteraard hun VCA, Basis of VOL. Daarnaast is het bij VCA belangrijk dat alle procedures goed vastgelegd en gemakkelijk inzichtelijk zijn zodat alle personen die er mee te maken hebben weten hoe ze veilig kunnen en moeten werken.

De ISO normering ligt meer op het vlak van de werkwijze van TWS en de engineers. De afkorting PDCA is eigenlijk de basis voor deze ISO. Plan, Do, Check en Act. Fundamenteel is dat er duidelijk plan is, dat je het werk evalueert en goed beoordeelt of de vooraf gemaakte plannen het beoogde resultaat gaat opleveren. Alles met als doel is dat je leert van ervaringen en zo een verbetering levert op de kwaliteit van je organisatie, dienst, product en proces.

TUV Nederland heeft in 2 dagen de audit uitgevoerd, de 1e dag op kantoor waar o.a. de facilitair manager, magazijnbeheerders, projectleiders, managing director bevraagd zijn. De 2e dag was de audit op twee werklocaties. Een kerk in Doesburg waar TWS infra met een telecom project bezig was en een zorginstelling in Eindhoven waar TWS technologies druk was met de afronding van een project.

Na twee dagen audit was “circus” weer klaar en was er geen enkele afwijking geconstateerd, met vlag en wimpel geslaagd! De complimenten van TUV Nederland voor de openheid en kwaliteit van TWS als organisatie en toch ook leuk een bedankje voor de gastvrijheid door de TWS medewerkers.