Maatregelen in verband met het Coronavirus

Beste relatie,

De gezondheid en veiligheid van onze klanten, leveranciers en medewerkers staat voor ons voorop. Uiteraard realiseren wij ons ook dat de service die TWS levert van cruciaal belang is voor u!

Daarom treffen wij extra voorzorgsmaatregelen die erop zijn gericht de serviceorganisatie van TWS maximaal te vrijwaren van risicovolle contactmomenten teneinde onze dienstverlening te kunnen waarborgen.

Onze serviceorganisatie zal, zolang als dat noodzakelijk is, in twee strikt van elkaar gescheiden pools opereren. Door op deze manier te werken zorgen we ervoor dat er altijd voldoende resources beschikbaar zijn om fysiek op locatie storingen te verhelpen. Daarnaast werkt TWS sinds donderdag 12 maart maximaal vanuit huis en volgt nauwgezet alle berichtgeving omtrent de ontwikkelingen. TWS is in staat snel te schakelen indien de genomen maatregelen aangescherpt dienen te worden.

Maatregelen in verband met het Coronavirus

Gedurende de periode waarin COVID-19 zich snel verspreidt, ontvangen wij geen bezoekers op onze kantoorlocaties en bezoeken onze medewerkers ook geen meetings, congressen of andere bijeenkomsten. Alle afspraken worden uitgesteld of omgezet in online meetings.

Risico’s op verminderde beschikbaarheid van bandbreedte zijn niet aan de orde. Zowel onze backbone als de klantverbindingen hebben voldoende capaciteit om grote pieken in gebruik, bijvoorbeeld door groei van het aantal thuiswerkers, op te vangen. Neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon of stuur een mail naar info@tws-groep.nl indien u vragen heeft of indien TWS u kan faciliteren in het beschikbaar stellen van extra bandbreedte of middelen om thuiswerken voor uw organisatie te optimaliseren of mogelijk te maken.

Ik wens eenieder veel sterkte en een goede gezondheid toe de komende periode.

Hartelijke groet,

Rutger Muijsers
Algemeen Directeur TWS groep