Mobiel breedband bij Unicoz

Unicoz is de grootste onderwijsstichting in Zoetermeer met 28 locaties. Deze zijn verdeeld over 25 primaire onderwijslocaties, 2 voortgezet onderwijslocaties en een bovenschool bestuurskantoor. Kernwaardes van deze onderwijsstichting zijn kwaliteit en het ontwikkelen van de talenten van de leerlingen
Mobiel breedband bij Unicoz

Digitale vaardigheden

We raken steeds meer verweven met de digitale wereld om ons heen. ICT, een telefoon, computer of gameconsole, is niet meer weg te denken. Meer en meer mensenwerk wordt door machines gedaan. Bij steeds meer werkzaamheden wordt ICT gebruikt. Ook in het onderwijs wordt op verschillende wijze gebruik gemaakt van ICT. Hierbij is het belangrijk dat er aandacht is voor het ontwikkelen van kennis en “21e eeuwse digitale vaardigheden”.

Lesmaterialen digitaliseren. Een randvoorwaarde om te leren met digitaal lesmateriaal is de aanwezigheid van een veilig, stabiel en betrouwbaar netwerk. Om het netwerk bij Unicoz aan deze voorwaarden te laten voldoen verving TWS eerder al Access Points en Switches. Onlangs werd door TWS een 4G mobiel breedband back-up verbinding bij Unicoz geïnstalleerd.

 

4G voor continuïteit van het onderwijs

Binnen een maand zijn alle Unicoz scholen voorzien van een 4G back-up verbinding van TWS. Een Cradlepoint router met daarin een TWS SIM-kaart neemt de verbinding over bij uitval van de vaste verbinding. De databundel van TWS is volledig afgestemd op de organisatie en naar wens te verdelen over meerdere devices. Dit maakt het mogelijk flexibel te werken op het eigen bedrijfsnetwerk. In het geval van Unicoz wordt de data afgenomen waar nodig. Op moment van uitval krijgt de desbetreffende locatie de volledige bundel tot zijn beschikking.

Door de automatische fail-over van de verbinding met docenten, leerlingen en ander personeel merk je nagenoeg niets van een eventuele uitval van de vaste verbinding. Handig want lessen gaan door: internet wordt gebruikt als informatiebron en lesapplicaties blijven draaien. Dankzij de back-up verbinding blijft het onderwijs continue doorleren.

 

Veilig met een nieuwe Firewall

Voor Unicoz is het zeer belangrijk om privacygevoelige gegevens van leerlingen veilig te houden. Tijdens het netwerkonderhoud bij zowel de primaire als voorgezet onderwijs scholen zijn bestaande firewalls vervangen door een Fortigate Firewall. Uiteraard is ook de back-up verbinding aangesloten op deze firewall.

Momenteel wordt de Fortigate Firewall ingezet voor een veilige verbinding en bescherming van data. Daarnaast wordt op het voortgezet onderwijs ook webfiltering toegepast. Websites die enkel geschikt zijn tijdens lessen zijn afhankelijk van pauze of lestijden wel of niet bereikbaar voor leerlingen. Ook applicatiecontrole behoort tot de mogelijkheden van deze firewall. Een mogelijkheid waar in de toekomst door Unicoz gebruik van gemaakt zal worden.

 

Meer informatie over de mobiel breedband oplossing van TWS vind je hier.