Nieuwe WiFi bij ContourdeTwern

Contour de Twern versterkt op een laagdrempelige manier de sociale en mentale veerkracht in de buurt. Dat doen zij door altijd dichtbij en aanwezig te zijn; makkelijk benaderbaar op straat, in het wijkcentrum of online. Om de sociaal maatschappelijke rol goed te kunnen vervullen is voor Contour de Twern duurzaamheid, diversiteit en digitalisering een leidraad. Als het gaat om digitalisering neemt TWS sinds kort een stuk voor haar rekening.

Nieuwe WiFi bij ContourdeTwern

Mede dankzij de digitalisering was het huidige WLAN-netwerk voor Contour de Twern niet meer toereikend genoeg. Signaalsterkte, het aantal Access Points en de apparatuur konden allemaal wel een upgrade gebruiken. TWS is voor Contour de Twern aan de slag gegaan!

In eerste instantie is een pilot uitgevoerd op 1 van de vele locaties. Dit gaf de nodige inzichten waar ook rekening mee gehouden kon worden op andere locaties. Zo kon TWS een soepele uitrol van een nieuw WLAN-netwerk bij 6 verschillende locaties waarmaken.

Aan de basis van het realiseren van een nieuw WLAN-netwerk staat altijd een Site Survey. Daar is een aanbeveling voor het aantal Access Points uit gerold. De verschillende locaties van Contour de Twern zijn gehuisvest in veel verschillende gebouwen; van kerk tot woonhuis. Dat zorgt per locatie voor de nodige uitdagingen en een andere aanbeveling.

Afgelopen week heeft TWS op 6 de locaties de infra-werkzaamheden afgerond. De vervolgstap is het plaatsen van alle netwerkapparatuur. Als dit is opgeleverd, is er weer overzicht in het netwerk. Een goed dekkend WiFi-netwerk, volgens de laatste standaarden. De basis voor de rest van het netwerk staat en Contour de Twern kan zich weer volledig focussen op sociale verbindingen versterken, mensen ondersteunen, ontmoeten mogelijk maken en buurten sterker maken.