PRAKTISCH EN EFFICIËNT MET VEILIGHEID OMGAAN

Veiligheidsgedrag op de werkvloer is een belangrijk aspect voor ons en onze opdrachtgevers. We hebben elke dag te maken met veiligheid en het speelt een grote rol binnen de hele organisatie. Om op een heel praktische manier met onze veiligheid om te gaan moeten we bepaalde kennis delen en praktische adviezen met elkaar uit wisselen.  Er zijn veel richtlijnen en eisen op het gebied van veiligheid. Van belang is dat deze eisen en richtlijnen over worden gedragen naar de monteurs en engineers.

Hiervoor houden we regelmatig een toolboox meeting. Deze is bedoeld om alle engineers en monteurs veiligheidsbewustzijn mee te geven op het gebied van werken op daken, klimmen in masten, het herkennen van risico’s en de juiste beslissingen nemen om de risico’s weg te nemen. Ook worden nieuwe en bestaande richtlijnen besproken vanuit de Arbowet en de eisen van opdrachtgever en leveranciers van bepaalde producten.

Op de foto zien we KAM-manager Hans Albers een presentatie geven aan enkele monteurs en engineers.

Practical and efficient safety