SAMENWERKEN MET LOKAAL INITIATIEF VOOR INTERNET IN HET BUITENGEBIED

Nu zelfs de blauwe envelop er niet meer is en de overheid het streven heeft in 2017 volledig digitaal te gaan, kunnen we echt niet meer zonder snel en betrouwbaar internet. Dit is in de zogenaamde buitengebieden inmiddels een noodzaak. Er ontstaan nu veel particuliere initiatieven, waarbij er wordt samengewerkt voor de aanleg van een straalverbinding. Zodat ook daar waar geen glasvezel ligt wél internet gerealiseerd kan worden.

Voor IJsselonline in Welsum heeft TWS een gelicenceerde straalverbinding geleverd vanaf de POP (Point Of Presence) van TWS op de Leeuwenbrug in Deventer, naast het centraal station, naar de mast in Welsum 12 km verderop.

Deze samenwerking heeft er toe geleid dat er in de dorpskern van Welsum een mast met antennes staat. Eén antenne ontvangt rechtstreeks data vanuit Deventer. De andere antennes zorgen voor een dekkingsgebied in een ruime cirkel rondom de mast. Dit signaal wordt opgevangen middels een te plaatsen antenne op een woning, gebouw of school in dit gebied.

Voorafgaand aan dit project heeft TWS middels een site survey bepaald waar de mast het beste kan staan en hoe hoog de mast moet zijn,  voor een optimale verbinding met de Leeuwenbrug. Ook wordt er altijd overlegd met de opdrachtgever, deze heeft vaak een voorkeurslocatie.

Dat dit een zeer actuele casus is blijkt ook wel door de vragen uit de markt die op ons af komen. Momenteel zijn we ook bezig voor andere soortgelijke projecten. Want daar waar de geijkte partijen tot nu toe niet kunnen leveren kunnen wij wel voor een oplossing zorgen.