Straalverbinding bij de landingsbaan van Schiphol

Heijmans is op het gebied van infrastructuur en onderhoud een strategische partner van Schiphol. Gezien de omvangrijkheid van Schiphol met al zijn terminals, start- en landingsterreinen, taxibanen, dienstwegen en verlichting is het helder dat hier veel infra werkzaamheden uitgevoerd worden. Heijmans is hier continu met een team aanwezig om al deze werkzaamheden goed en veilig uit te voeren.

Het mag duidelijk zijn dat werkzaamheden op Schiphol complex én van groot belang zijn. Veiligheid op een locatie waar zoveel mensen aanwezig zijn en waar vliegtuigen af en aan vliegen heeft de hoogste prioriteit. Goede en betrouwbare communicatiemogelijkheden zijn op het gebied van veiligheid altijd cruciaal. TWS zorgt voor de straalverbinding bij de landingsbaan van Schiphol waardoor de teams van Heijmans altijd over actuele informatie kunnen beschikken.

Straalverbinding bij de landingsbaan van Schiphol

Als vaste samenwerkingspartner van Heijmans heeft TWS hiervoor altijd een aantal complete units klaarliggen. Komt er een verzoek vanuit Heijmans om een nieuwe locatie te voorzien van dataverbindingen dan gaat er op deze manier geen tijd verloren met de levertermijn van de noodzakelijke hardware. Maar, en zeker bij Schiphol, zijn er wel werkzaamheden nodig voor de straalverbinding daadwerkelijk aangelegd kan worden. Er moeten vooraf en bij diverse instanties vergunningen worden aangevraagd. Ook dit zijn werkzaamheden die volledig door TWS uitgevoerd kunnen worden. Het eerste deel van zo’n aanvraag wordt ingediend bij het Agentschap Telecom, een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Na akkoord op deze aanvraag wordt ook nog de gewenste frequentie binnen de frequentieruimte van de point-point straalverbinding gecontroleerd. Zeker bij Schiphol is het van levensbelang dat er geen storing gaat optreden met de andere frequenties die er gebruikt worden. Ook hiervoor regelt TWS dan de noodzakelijke vergunningen.

De meest recente straalverbinding die door TWS is aangelegd, was nodig om een bouwkeet digitaal te ontsluiten. Voor onderhoud aan een landingsbaan is er door Heijmans een bouwkeet op de locatie geplaatst. En zoals hier gebruikelijk moeten deze bouwketen voorzien worden van een dataverbinding. Een mooi project voor TWS. De units hiervoor liggen dus al klaar, en alle vergunningen werden in pakweg twee weken geregeld. Dan is het verder eigenlijk een koud kunstje. Mede omdat er een jaar of zeven geleden door TWS al een straalverbinding naar het kantoor van Heijmans op Schiphol is aangelegd. De hoofdverbinding was er dus al. Dan was er bij dit project ook nog een prima line of sight van het kantoor naar de bouwkeet. Het aanleggen van deze straalverbinding ging dus zeer voorspoedig.

Heeft u een vraag voor TWS? Neem dan contact op met een accountmanager van TWS via 088 – 570 24 00