TWS verzorgt nulmeting bij Amaris Zorggroep voor NEN-7510 normering

Zorginstellingen delen steeds meer informatie digitaal, met elkaar en met patiënten. Zo ook bij Amaris Zorggroep, een grote zorgorganisatie in ‘t Gooi & Vechtstreek en Eemland. TWS heeft op twintig locaties alle computerruimtes gecontroleerd volgens de NEN-7510 norm. De patchkasten, oftewel de MER- en SER-ruimtes, waar alle kabelverbindingen samen komen, zijn hierin cruciaal. De nulmeting betrof onder meer brandveiligheid, toegankelijkheid, omgevingsfactoren en de structuur van externe en interne (WLAN, LAN, WAN, VOICE) dataverbindingen.

Amaris Zorggroep hecht, net als TWS, grote waarde aan een kwalitatief hoogwaardig datanetwerk. De nulmeting is naar tevredenheid uitgevoerd en Amaris Zorggroep kan verder richting de NEN-7510 normering.

TWS verzorgt nulmeting bij Amaris Zorggroep voor NEN-7510 normering

Bescherming persoonsgegevens in de zorg

Momenteel is informatiebeveiliging in de zorg een hot-item. De NEN-7510 normering heeft betrekking op alle informatiestromen binnen zorgorganisaties. Deze norm is door de overheid in het leven geroepen om zorginstellingen te ondersteunen in hun informatieveiligheid.

Voor instellingen die niet aan de eisen voldoen, kunnen vanaf 2018 forse boetes worden opgelegd. Zorgorganisaties zijn er, mede om deze reden, bij gebaat om al hun informatiestromen veilig te hebben. Of het nu gaat om het digitaal versturen van medische patiëntendossiers of dat de toegangsruimtes waar netwerkapparatuur aanwezig is, veilig, correct en volgens de juiste processen zijn ingericht.

Samenwerking TWS infra en Amaris voor elektrotechnische werken

De samenwerking tussen TWS infra en Amaris Zorggroep is ruim zes jaar geleden begonnen. Onze eerste opdracht voor deze zorginstelling betrof het vervangen van data- en 230V bekabeling van de locatie Theodotion in Laren. Vanaf dat moment verzorgen wij alle aanleg van nieuwe bekabeling: voor nieuwe apparatuur, werkplekken of locaties. Hoewel er in de zorg steeds meer draadloos gewerkt wordt, is de vraag naar bekabeling onverminderd groot. Elk draadloos accespoint heeft immers nog steeds een stroom- en een datakabel nodig.

Daarnaast verzorgt het Network Operation Centre (NOC) van TWS inmiddels voor 40 locaties van Amaris het beheer en onderhoud van de LAN-infrastructuur.