Digitalisering in de zorg

In dit blog bespreken we de volgende onderwerpen:

 1. Wat is digitalisering in de zorg?
 2. Voorbeelden van digitale zorg
 3. Voordelen van digitalisering in de gezondheidszorg
 4. Wat zijn risico’s van digitale zorg?
 5. Waarom is digitale zorg de toekomst?
 6. Een veilig netwerk als basis voor digitale zorg

Wat is digitalisering in de zorg?

Digitalisering binnen de zorg is een sterk opkomende trend die bestaat uit meerdere digitale oplossingen om de gezondheidszorg voor iedereen beter en efficiënter te maken. Niet alleen zorgverleners en zorginstellingen, maar ook patiënten en bezoekers hebben baat bij deze digitalisering. De oplossingen variëren per zorginstelling, zo is voor de een digitale patiëntendossiers een goede oplossing terwijl de ander een veilig gastnetwerk voor bezoekers nodig heeft. Voor elke zorginstelling zal de oplossing anders zijn. Maar één ding is zeker: in dit tijdperk moet digitalisering een onderdeel zijn van de bedrijfsstrategie.

Voorbeelden van digitale zorg 

Digitale zorg is er in veel vormen en blijft continu ontwikkelen. Wij hebben de 6 belangrijkste op een rijtje gezet:

 • Electronic health record (EHR)
  Electronic health records beter bekend als digitale patiëntdossiers of digitale gezondheidsdossiers, zijn digitale versies van medische gegevens en behandelhistorie van patiënten. In tegen stelling tot een elektronisch medisch dossier (EMR) bevatten EHR’S meerdere patiëntendossiers van meerdere artsen en zorginstellingen. Hierdoor krijgen artsen een beter beeld van de patiënt en diens behandelhistorie waardoor ze betere zorg bieden. Een ander groot voordeel van EHR’S is dat geautoriseerde gebruikers direct de patiëntendossiers kunnen inzien en deze data niet elke opnieuw moeten worden verstuurd, mocht een patiënt van zorginstelling of behandelaar wijzigen. Hier komt echter de grootste uitdaging van EHR’S om de hoek kijken, namelijk de beveiliging en de opslag.
 • Gezondheidsapps
  Een ander voorbeeld van digitale zorg is een gezondheidsapp. Dit kan een app zijn waarin je gezondheidsgegevens kunt bij houden zoals je voeding of het aantal stappen die je op een dag zet, maar ook apps met bijvoorbeeld instructies voor bepaalde revalidatieoefeningen of voor medicatieherinneringen.
 • Digitale consulten (videoconsult)
  Digitale consulten spelen zeker een rol in de toekomst van de gezondheidszorg. Mede door COVID-19 heeft deze ontwikkeling een grote sprong gemaakt. Een video consult biedt verschillende voordelen. Naast dat het voor patiënten reistijd scheelt, is het een manier om laagdrempelig een vraag aan een medisch specialist te stellen die niet erg dringend is maar wel belangrijk. Ook biedt het een oplossing voor mensen met een beperkte mobiliteit en houden medische specialisten meer tijd over voor kwalitatieve zorg.
 • Remote monitoring
  Nog een voorbeeld van digitale zorg is het remote monitoren van patiënten. Vitale functies kunnen door medisch specialisten op afstand in de gaten worden gehouden. Hierdoor krijgt het begrip zorg op afstand een heel nieuwe dimensie. Zorgverleners zijn namelijk in staat om vroegtijdig problemen op te sporen en betere zorg aan meerdere patiënten tegelijk te bieden.
 • Health wearables
  Health wearables gaan hand in hand met remote monitoring. Het zijn draagbare apparaten die bijvoorbeeld je hartslag, bloeddruk, slaapkwaliteit of stressniveau kunnen meten. Maar een health wearable kan ook een ketting zijn met een SOS-knop zijn, waarop mensen met een beperkte mobiliteit kunnen drukken mochten ze zijn gevallen en niet meer zelf kunnen opstaan.
 • Artificiële intelligence in de gezondheidszorg
  Het laatste voorbeeld van digitalisering in de zorg is artificiële intelligence, beter bekend als AI of kunstmatige intelligentie. AI kan snel grote hoeveelheden data te analyseren, patronen identificeren en voorspellende analyses uit voeren. Dit maakt snelle en nauwkeurige diagnostiek en gepersonaliseerde behandelplannen op basis van individuele gezondheidsgegevens mogelijk.

 

Voordelen van digitalisering in de gezondheidszorg

De digitalisering van de gezondheidszorg brengt vele voordelen voor zorgverleners en patiënten met zich mee. 

 • Toegankelijkheid
  Door gebruik te maken van EHR’S kunnen patiënten hun medische informatie digitaal inzien en beheren. Ook maken EHR’S het mogelijk om makkelijk medische gegevens te delen zodat verschillende zorgpartijen snel toegang hebben tot relevante gegevens. Hierdoor kunnen betere en persoonlijke behandelplannen worden opgesteld, zonder dat de patiënt iedere keer opnieuw hetzelfde moet aangeven.
 • Minder administratieve lasten
  Digitale zorg draagt ook bij aan het verminderen van administratieve lasten. Door geautomatiseerde processen en digitale systemen kunnen zorginstellingen efficiënter werken, wat resulteert in aanzienlijk minder handmatige administratieve taken. EHR’S, online afsprakenbeheer en geautomatiseerde facturatie verminderen niet alleen de hoeveelheid papierwerk, bespaart kostbare tijd voor zorgverleners waardoor ze zich meer kunnen richten op patiëntenzorg.
 • Betere kwaliteit zorg
  Digitale zorg draagt in aanzienlijke mate bij aan het verbeteren van de kwaliteit van gezondheidszorg. Patiënten profiteren van een meer gepersonaliseerde zorgervaring, waarbij digitale monitoring en gezondheidsapps hen in staat stellen hun gezondheid beter te beheren. Bovendien faciliteert digitale zorg een betere coördinatie tussen verschillende zorgverleners, wat resulteert in een geïntegreerde aanpak die de algehele zorgkwaliteit verhoogt. Het gebruik van geavanceerde technologieën bevordert innovatie in de gezondheidszorg, wat resulteert in verbeterde diagnostische precisie, behandelingsopties en algehele patiëntenzorg.

 

Wat zijn risico’s van digitale zorg? 

Digitale zorg biedt vele voordelen, maar ook enkele risico’s met zich mee. Door deze risico’s actief aan te pakken en te werken aan het verbeteren van de digitale zorginfrastructuur, kunnen zorginstellingen de voordelen maximaliseren en tegelijkertijd de risico’s minimaliseren, enkele risico’s zijn: 

 • Privacy en beveiliging.
  Doordat medische gegevens digitaal worden opgeslagen en worden gedeeld is er kans dat deze gegevens gehackt kunnen worden. Ook liggen er cyberaanvalllen zoals phising op de loer De gegevens zullen dus goed beveiligd moeten worden door bijvoorbeeld end to end encryptie en sterke beveiligingsprocotllen. Daarnaast is het belangrijk zorgprofessionals goed worden getraind in cybersecuritybewustzijn en moeten er regelmatig beveiliginsaudits worden gedaan.
 • Toegankelijkheid en kloof
  Doordat niet iedereen vertrouwd is met digitale zorg of digitaal geletterd is kan dit de toegankelijkheid van de zorg beperken. Het is dan ook goed om naast digitale zorg ook bestaande oplossingen zoals telefoon consulten te implementeren. Ook is het goed om ethische richtlijnen te implementeren en te zorgen voor transparantie.
 • Storingsgevoeligheid
  Storingsgevoeligheid in digitale zorgsystemen kan een aanzienlijk risico vormen voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg. Als medische apparaten in storing raken of een elektronisch dossier niet toegankelijk is in een noodsituatie kan dit leiden tot fouten in de diagnose en behandeling. Het is daarom erg belangrijk om de stabiliteit en betrouwbaarheid van digitale zorginfrastructuur te waarborgen.

 

Waarom is digitale zorg de toekomst? 

Het digitaliseren van de zorg heeft een enorme positieve impact op zorgverleners en patiënten. Doordat zorg op afstand mogelijk wordt en AI kan helpen bij het preventief signaleren van ziekten kan er betere en efficiënter zorg kan worden verleend. Niet alleen kunnen er meer mensen door minder zorgverleners worden geholpen, maar kunnen ziekten eerder worden behandeld en kan er kwalitatief betere zorg worden aangeboden. Digitale zorg heeft dus ook impact op de dreigende personeel te korten in de zorg en biedt ook financiële voordelen voor zorginstellingen. 

 

Een veilig netwerk als basis voor digitale zorg 

Een veilig en toegankelijk netwerk vormt de basis voor digitale zorg. Het waarborgt data- en privacybescherming door gevoelige informatie goed te beveiligen tegen cyberdreigingen. Een veilig netwerk stimuleert innovatie en groei, waardoor organisaties met vertrouwen nieuwe technologieën kunnen omarmen en betere zorg kunnen verlenen. Daarnaast draagt een toegankelijk en snel netwerk bij aan de productiviteit van zorgverleners. Het maakt het samenwerken tussen verschillende afdelingen, medewerkers en externe partijen eenvoudiger. Kortom een veilig, betrouwbaar, toegankelijk en snel netwerk is van essentieel belang voor het waarborgen van gegevensintegriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid, en ondersteunt de algemene doelstellingen van een organisatie.

 

Hoe kan TWS jou zorg organisatie helpen te digitaliseren? 

Wij begrijpen jouw uitdagingen en hebben hier speciale oplossingen voor ontwikkeld. Door het digitaliseren van een zorginstelling bij TWS uit te besteden kunt u zich focussen op het verlenen van zorg. Dit biedt vele voordelen zoals verbeterde operationele efficiëntie, kostenbesparing, toegang tot geavanceerde technologieën, schaalbaarheid, robuuste beveiliging en naleving van regelgeving, interoperabiliteit tussen systemen, verbeterde patiëntenzorg, innovatie, mobiliteit voor zorgverleners, toegankelijkheid voor patiënten, en snellere implementatie van digitale oplossingen. Het zorgvuldig overwegen van welke aspecten van digitalisering geschikt zijn voor uitbesteding