Passende individuele bewegingsvrijheid

Mensen hechten waarde aan hun vrijheid. Ook mensen met dementie. Alle cliënten en patiënten hebben recht op die vrijheid. Maar hoe bied je dit zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid? De inzet van zorgtechnologie geeft mogelijkheden.

Passende individuele bewegingsvrijheid

De hedendaagse innovatieve technologieën bieden veel mogelijkheden in de professionele zorg. Als het gaat om de implementatie van apps, sensoren en andere systemen om processen te automatiseren weet TWS als geen ander wat de mogelijkheden zijn voor het inrichten van ICT in de zorg.

Leefcirkels

Een van de technologische ontwikkelingen die veel vrijheid opleveren voor cliënten en patiënten en tegelijkertijd voor het zorgpersoneel is het gebruik van leefcirkels. Bewoners krijgen passende individuele bewegingsvrijheid met een zogenaamde ‘wearable’, in bijvoorbeeld de vorm van een polsband. De grootte van de leefcirkel – de bewegingsvrijheid – is in te stellen per bewoner.

Betrouwbare connectiviteit

Betrouwbare connectiviteit is een eis voor een goede implementatie van leefcirkels. Al geruime tijd biedt TWS antwoord op connectiviteitsvraagstukken in de zorg. Die jaren ervaring in de zorg hebben geleid tot ‘dezelfde taal spreken’. We weten waar de behoeften en knelpunten liggen. Samen met de zorgorganisatie gaan we voor een echt partnerschap om tot effectieve oplossingen te komen.

TWS maakt gebruik van de producten van Evresys voor de implementatie van leefcirkels.