Veiligheid boven alles

Bij TWS is veiligheid geen papieren tijger, veiligheid is een serieus onderwerp en krijgt daarom altijd onze aandacht. Hiervoor heeft TWS ook al jarenlang het VCA-keurmerk en zijn alle medewerkers voorzien van een VCA-diploma. Daarnaast zijn alle meest voorkomende werkzaamheden beschreven in een Functionele RiE (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Hierin worden alle risico’s in kaart gebracht, geanalyseerd en maatregelen beschreven om de meeste risico’s op voorhand al weg te nemen.

Veiligheid boven alles

Naast de meer gebruikelijke werkzaamheden zijn er ook de opdrachten die speciale aandacht vereisen. Bij deze maatwerk projecten wordt altijd uitgezocht of er een eventueel verhoogd risico is.

In deze projecten wordt de Veiligheidkundige van TWS ingeschakeld om een speciale Taak Risico Analyse uit te voeren, een TRA. In deze TRA worden alle specifieke handelingen opgesomd en de daarbij behorende mogelijke risico’s op ongevallen nauwkeurig in kaart gebracht.

Hierbij maakt TWS gebruik van de methode van Fine & Kinney waarbij de kans op een ongeval wordt bepaald door te bepalen wat de Kans/Blootstelling is op een onveilige situatie en de Effect van het mogelijke ongeval.

Het resultaat van de vermenigvuldiging van de Kans x Effect bepaalt de mate van maatregelen die door TWS genomen worden om de risico’s tot een minimum te reduceren.

Deze ingevulde TRA bespreekt TWS vervolgens met de veiligheidskundige van het bedrijf waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Zoals gezegd is veiligheid geen papieren tijger bij TWS, voor de werkzaamheden starten worden alle betrokkenen uitgebreid op de hoogte gebracht. Zo is iedereen zich zeer bewust van zijn of haar verantwoordelijkheden en werkomgeving.

Een project waar TWS recent een TRA voor doorlopen heeft ging om de plaatsing van een 18 meter mast op het terrein van Waterschap Hollandse Delta in Dordrecht. Met de aanleg van deze mast kan er, met een straalverbinding, een netwerkkoppeling met het hoofdkantoor van het Waterschap aangelegd worden.

Voor het plaatsen van een mast is over het algemeen een vergunning verplicht, voor plaatsing van deze mast was het loket de gemeente Dordrecht. Daarnaast mag een mast natuurlijk niet verzakken! Hiervoor is het van groot belang dat de ondergrond bekend is, wat is de kracht die een specifieke plek aankan? Dit deel laat TWS graag over aan een expert op dat gebied. Zodra uit het rapport duidelijk naar voren komt dat er geen problemen te verachten zijn, kan de mast geplaatst worden.

Een tijdrovend traject maar veiligheid boven alles! Het kan niet zo zijn dat er hoekjes afgesneden worden en er een mast omvalt.

Voor installatie van de mast in Dordrecht is allereerst de werkplek afgezet met veiligheidslinten. Alleen medewerkers die volledig op de hoogte waren van de TRA mochten de werkplek betreden. Uiteraard met de juiste PBM’s, zoals werkschoenen en veiligheidshelmen.

Na een dag inzet van TWS is de mast in Dordrecht probleemloos geplaatst, zonder melding van ongevallen of bijna-ongevallen. Mede door een goede voorbereiding, waaronder een TRA, een prima verlopen plaatsing van deze 18 meter hoge mast.

Door vooraf alle risico’s nauwkeurig in kaart te brengen en maatregelen te nemen, zijn risico’s te minimaliseren. Bewustwording van de gevaren is altijd de belangrijkste stap in een veilige werkomgeving. Dat bereik je door een TRA en een duidelijke start-werk instructie!