Vierde straalverbinding voor Waterschap Noorderzijlvest bij Groningen Airport Eelde

Deze zomer heeft TWS een vierde straalverbinding gerealiseerd voor Waterschap Noorderzijlvest (Groningen). De realisatie was uitdagender dan in andere situaties: de mast moest namelijk worden geplaatst in het verlengde van de startbaan van Groningen Airport Eelde.
Vierde straalverbinding voor Waterschap Noorderzijlvest bij Groningen Airport Eelde

Van DSL naar straal
Na een uitgebreide Taak Risico Analyse (TRA) konden TWS en waterschap Noorderzijlvest de benodigde vergunningen aanvragen bij de diverse betrokken instanties. Zowel de gemeente Tynaarlo, Groningen Airport Eelde en de Nederlandse Vereniging van Luchthavens gaven akkoord, waarna TWS kon beginnen met de realisatie van de 25 meter hoge mast met een antenne voor de straalverbinding.

De straalverbinding is nodig om de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Eelde te verbinden met de hoofdlocatie in Groningen. Omdat er geen rechtstreekse verbinding mogelijk is tussen deze twee locaties, loopt de verbinding via een ‘tussenstop’ in een mast op de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Waterschap Noorderzijlvest heeft de werkzaamheden bij de RWZI in Eelde uitgebreid, waardoor de oude DSL-verbinding niet meer voldeed. In Eelde zit een grote slibbuffertank waar slib afkomstig uit rioolwater wordt verzameld voor verdere verwerking. De 100 megabit straalverbinding die TWS onlangs heeft geïnstalleerd, maakt het onder andere mogelijk dat de portier van de RWZI Garmerwolde het hekwerk bedient van de RWZI Eelde en de vele vrachten rioolslib die dagelijks voorbij komen kan registreren.

Toekomst
Mocht Waterschap Noorderzijlvest de werkzaamheden van de RWZI Eelde in de toekomst verder uitbreiden, dan kan TWS de 100 Megabit straalverbinding met de huidige installatie gemakkelijk opschalen naar 1 Gigabit.