De beste plek voor een Acces Point

Wat een logische plek lijkt te zijn voor een Access Point (AP) kan heel goed toch niet de beste plek zijn. Wat de beste plek is voor een AP is van vele factoren afhankelijk, zijn de muren van beton of zijn het systeemwanden, is het raam van getint thermopane glas of helder enkel glas?

De plaatsing van een acces point bepalen

Er zijn veel factoren die de reikwijdte van een AP beperken wat op zich soms helemaal niet ongewenst is. Is er bijvoorbeeld WiFi in een klaslokaal dan is het niet de bedoeling dat dit signaal drie klaslokalen verder nog te ontvangen is of dat iedereen er op het schoolplein ook gebruik van kan maken.

Meer weten over IT oplossingen voor het onderwijs?

AP’s zijn op veel locaties een heel belangrijk onderdeel voor de connectie met het internet en servers. Om een goede dekking te hebben zonder blind spots is het wenselijk een dekkingsgraad te hebben van 99%. Om dit goed te realiseren is het goed in kaart brengen van de situatie een must, meten is immers weten.
TWS heeft naast veel ervaring en top engineers ook de nodige apparatuur om alle noodzakelijke metingen te doen, met een meetkoffer en een spectrum meting kan heel goed inzichtelijk gemaakt worden wat de situaties en condities precies zijn.

Wanneer de wensen, eisen en situatie goed in kaart zijn gebracht komen we bij de technische mogelijkheden en dat zijn er veel! Te beginnen met het aantal AP’s want hoe groter de afstand is hoe meer bandbreedte er verloren gaat (free space loss).

Frequenties van een AP

Frequenties, standaard AP’s beschikken vaak over 2 radio’s (dual radio), en kan er gekozen worden tussen de 5 GHz en/of de 2,4 GHz band. Minder standaard maar ook mogelijk zijn AP’s met dual radio en dual band. Hiermee is het AP flexibeler in te zetten omdat er per radio gekozen worden op welke band deze staat, meerdere combinaties zijn zo mogelijk.

De 2,4 GHz band is het origineel en kan tegenwoordig ook wel wat hogere bandbreedtes aan. Daarnaast is het bereik wat groter en kan het gemakkelijker door obstakels heen, voor een groot magazijn kan het hiermee een goede optie zijn.
Maar de 2,4 GHz frequentie heeft wel zijn beperkingen één daarvan is dat er maar drie kanalen te gebruiken zijn en ook heeft deze frequentie meer last van vervuiling (o.a. magnetrons en draadloze speakers).

Meten is weten!

Resultaten meetkoffer, voor TWS gesneden koek

Meten is weten!

Vanwege de toenemende vraag naar snelheid zal de 5 GHz vaak de betere keus zijn. Deze band heeft wel negentien kanalen die gekozen kunnen worden en die voor meer snelheid ook nog te bundelen zijn. Qua snelheid overtreft de 5 GHz band ruimschoots de mogelijkheden van de 2.4 GHz band.

Extra aandacht is nodig wanneer je locatie in de buurt is van een haven of vliegveld ligt. De 5GHz frequentie wordt namelijk ook gebruikt door radar en dan kan het voorkomen dat je af en toe van de band “gedrukt” worden omdat de radar altijd voorrang heeft!

Zo spelen er dus toch best wat zaken waar rekening mee gehouden moet worden bij de te maken keuzes. Keuzes die ook nog gemaakt moeten worden in alle mogelijke standaarden met hun specifieke eigenschappen.

Daarom: meten is weten, er zijn gewoon heel veel factoren die bepalen wat in uw situatie de beste oplossing is.
Door het goed inzetten van een meetkoffer en een correcte meting is er voor alle situaties een optimale oplossing te vinden!

 

Wilt u meer weten wat TWS voor u kan betekenen neem dan contact op met een accountmanager van TWS, 088- 570 24 00