Acces Points in het historisch perspectief van Paleis het Loo

Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn trekt elk jaar weer grote aantallen bezoekers van over de hele wereld. De fraai ingerichte vertrekken laten de rijke historie van de Oranjes zien. Door nieuwe vragen, wensen en noodzakelijk onderhoud is het tijd geworden voor vernieuwing, verbouwing en verbetering! Komende jaren zal er volop gewerkt worden aan de grootscheepse Vernieuwing & Verbouwing.

Eén van de te realiseren wensen is het aanleggen van een WLAN-netwerk. Dit op zich zal al een omvangrijk project zijn, waarbij eerst de haalbaarheid getoetst zal worden voor er eventueel een aanbesteding uitgeschreven wordt. Om een goed en volledig beeld te krijgen zal bij een complex project als dit een deskundige organisatie gevraagd worden om haar advies uit te brengen. Er zal door deze organisatie goed gekeken worden naar wensen, mogelijkheden, noodzakelijke hardware en alle uit te voeren werkzaamheden. De opgeleverde eindrapportage kan daarna als leidraad dienen voor de mogelijke aanbesteding.

TWS is in een eerder project betrokken geweest bij werkzaamheden voor Paleis het Loo. Destijds voor de aanleg van een netwerk in het voormalige stallencomplex dat geschikt gemaakt is als werklocaties. Paleis Het Loo was bij die werkzaamheden zeer te spreken over de kennis en kunde van TWS  waardoor de vraag om ook een onafhankelijk WLAN-ontwerp te maken aan TWS gegund werd. De grootste uitdaging: houd alle hardware zo veel mogelijk en liever geheel buiten het zicht. Het op te leveren design voor een WLAN-netwerk vraagt in dit geval om een grote dosis creativiteit, zonder concessies te doen op kwaliteit en betrouwbaarheid.

Paleis Het Loo

Lukt het dan om vertrekken toch te voorzien van Wifi zonder dat een AP als moderne dissonant een ruimte ontsiert? In een nieuw pand is de ruimte boven het plafond vaak heel geschikt om de bedrading weg te werken en is een AP goed in het plafond te bevestigen. Dat kan nu zeker niet. Is het dan überhaupt wel mogelijk om een draadloos netwerk volledig buiten het zicht te houden en bovendien, bij de aanleg, nergens historisch materiaal te beschadigen?

Wat zijn dan de mogelijkheden?

Met metingen en onderzoek op locatie zijn alle ruimtes goed in kaart gebracht.

Een van de eerste uitdagingen die TWS tegen kwam waren de dikke muren. Een wifisignaal gaat gemakkelijk door een systeemwand, maar een gemetselde authentieke muur van een meter dik is echt een ander verhaal.

De uitkomsten van de gedane metingen worden in digitale plattegronden ingevoerd en zo kunnen door simulaties de ideale posities van de hardware goed inzichtelijk gemaakt worden. Maar ideaal staat in dit geval nog wel eens haaks op de mogelijkheden. Het blijft veel puzzelen dus. En al is deze puzzel nog niet klaar, een heel aantal stukjes liggen al passend. TWS zal straks de eindrapportage opleveren met mogelijkheden en onmogelijkheden. Wil een goed WLAN-netwerk haalbaar zijn binnen een eeuwenoud paleis dan zal dit project in ieder geval heel creatief uitgedacht en uitgevoerd moeten worden; een adviesopdracht die goed past bij TWS.

Oplossingen zijn nu nog in nader onderzoek, wordt vervolgd!

Ook een vraag voor TWS? Neem dan contact op met een accountmanager van TWS via 088 – 570 24 00