Informatie- en Communicatie Technologie is niet meer weg te denken uit de samenleving. We raken steeds meer verweven met de digitale wereld om ons heen. Computer, laptop, gameconsole, tablet, smartphone en internet zijn niet meer weg te denken. Alle kinderen hier goed wegwijs in maken is een verantwoordelijkheid waarvoor op alle Unicoz-scholen nadrukkelijk aandacht voor is.

Een randvoorwaarde om te kunnen werken aan de ICT-vaardigheden van de leerlingen is de aanwezigheid van een betrouwbaar WLAN- en LAN-netwerk op alle locaties van Unicoz.

Een dergelijk netwerk met 28 locaties is te definiëren als een groter netwerk. Werkzaamheden aan grotere netwerken zijn op te delen in drie fases. Fase één is de inventarisatie en ontwerpfase. Fase twee is het aanleggen van hardware en installeren van software. Fase drie betreft onderhoud en beheer.  Daar waar fase één en twee relatief kort zijn en vaak veel focus hebben is fase drie eigenlijk de belangrijkste en zeker de fase met de langste looptijd.

Om een netwerk betrouwbaar te houden is onderhoud essentieel. Hiervoor is een duidelijk en actueel overzicht van alle hardware een fundament. Met zoveel locaties is het lastig om een goed inzicht in de gehele opbouw van het netwerk te behouden. TWS is een aantal jaren geleden betrokken geweest bij de aanleg van het netwerk en heeft destijds alle bekabeling aangelegd. Onderhoud en beheer is in de tussentijd altijd in handen geweest van een andere organisatie. Al een heel aantal jaren is TWS sterk gegroeid in fase drie; onderhoud en beheer. Een bevestiging hiervan kreeg TWS van Paul d’Anjou, Coördinator Infrastructuur en Diensten Unicoz. “Nette werkwijze, heldere communicatie en een heel soepel procesverloop”, vertelt hij.

Op het gebied van ICT zijn er ook nog andere organisaties actief voor Unicoz. TWS gaat in samenwerking met deze organisaties alle switches en access-points vervangen en in de volgende fase ook het beheer en onderhoud uitvoeren.

Het netwerk is ondertussen goed inzichtelijk gemaakt en tot het vernieuwde netwerk in de lucht is kan het in ieder geval doordraaien. Tijdens de inventarisatie is er ook goed gekeken naar de werkelijk benodigde hardware en het uit te voeren onderhoud. Door de infrastructuur efficiënter in te richten bleek het mogelijk van honderdtwintig switches terug te gaan naar vijfenzestig!

De ICT-afdeling van Unicoz had een duidelijke wens om het netwerk zo in te richten dat ze meer zelfredzaam kunnen zijn. In het nieuwe design is het nu mogelijk om kleinere wijzigingen zelf uit te voeren. Het uitgangspunt is natuurlijk wel dat het netwerk in de komende jaren qua kwaliteit en stabiliteit op hoog niveau blijft. De planning is nu dat op 1 januari 2021 alle werkzaamheden voor het gehele WLAN- en LAN-netwerk afgerond zijn. Dat is passen en meten, want wanneer de leerlingen les hebben zijn veel werkzaamheden niet mogelijk.

Op 1 januari moeten er 600 nieuwe access-points gemonteerd zijn en 65 nieuwe switches ingericht. Een voordeel is wel dat de bekabeling overal nog prima is. De Aruba access-points die gebruikt worden zijn van de nieuwste generatie access-points met AX-standaard. TWS heeft al jaren zeer goede ervaring met zowel de hardware als service van Aruba networks. Voor dit project echt de juiste keuze, zeker omdat de AX-standaard beter omgaat met veel gebruikers die met meerdere apparaten zijn aangemeld op het draadloze netwerk.

Naast alle WLAN- en LAN-werkzaamheden waren er nog een aantal additionele vragen. Op een nieuwbouwlocatie was er een probleem met de internetaansluiting. Er was een fout ontstaan bij de AOP (abonnee overnamepunt) waardoor de locatie bij opening zonder internet zou zitten. Gelukkig was dit met een belletje naar de collega’s bij TWS, die zich met straalverbindingen bezighouden, snel opgelost.

Daarnaast wordt er op de centrale locatie een nieuwe firewall geïnstalleerd. Adviezen vanuit TWS over de functionaliteit en de security policy zijn overgenomen. Ook bij de firewall is goed naar de mogelijke belasting in de toekomst gekeken en dus is er voor een next-generation uitvoering gekozen. In deze uitvoering kan data tot op applicatieniveau bekeken worden en op basis van afgesproken regels kan beleid gemaakt worden met betrekking tot kwaliteit, bandbreedte en toegang tot het internet.

Voor TWS echt weer een klant en project waar we trots op zijn!

  • Kostenreductie voor de klant door de aanleg van een zeer open netwerk waar de eigen ICT-afdeling zelf veel van het onderhoud kan doen
  • Duidelijke SLA en 24/7 monitoring in het NOC van TWS
  • Montage 600 AP’s
  • Aanleg 65 switches
  • Tijdelijke straalverbinding
  • Next-generation firewall
  • Onderhoud en beheer

Ook een vraag voor TWS? Neem dan contact op met een accountmanager van TWS via 088 – 570 24 00