Wetterskip Fryslân, is een Waterschap die al 750 jaar bezig is om ons land droog te houden. Naast een waterpeil wat onder controle gehouden moet worden is waterkwaliteit en het zuiveren van afvalwater een belangrijke taak. Het Wetterskip is altijd bezig met slimme en duurzame oplossingen uit te werken, data vanaf alle locaties is hiervoor onmisbaar.

Geen 750 jaar, maar de relatie tussen Wetterskip en TWS gaat wel lang terug. We zijn in Nederland al helemaal gewend aan een breed uitgerold glasvezel- en 4G netwerk. Maar echt ver terug hoeven we niet te gaan naar de tijd waarin we hier nog niet over konden beschikken. Voorheen waren straalverbindingen dan vaak de enige mogelijkheid om locaties digitaal te ontsluiten.

Door TWS zijn destijds alle locaties van Wetterskip Fryslân door middel van straalverbindingen met elkaar verbonden. Op het moment dat deze verbindingen overbodig werden, werd ook de rol van TWS  minder groot. Maar met wederzijds vertrouwen als basis van een zakelijke relatie komt het toch altijd weer tot nieuwe projecten.

Bij het Wetterskip waren er nu een vijftal locaties waar de 4G antennes niet naar behoren functioneerden en kreeg TWS het verzoek hiervoor met een oplossing te komen.

Om goed inzichtelijk te krijgen wat de mogelijke opties zijn om deze locaties wel weer goed digitaal ontsloten te krijgen zijn alle vijf locaties bezocht. Tijdens deze site survey is er goed gekeken naar noodzakelijke hardware en montage mogelijkheden. In het geval van het Woudagemaal is de mogelijkheid bekeken om het aanzicht van dit zeer fraaie gemaal minimaal te verstoren.

Qua hardware is ervoor gekozen om op elke locatie een kleine 4G omnidirectionele antenne te monteren.

Vanwege het beperkte formaat zijn deze antennes eenvoudig te monteren, zijn het geen grote blikvangers en hebben ze toch ruim voldoende bereik en capaciteit voor deze locaties.

Voor de Wetterskip locaties is er gekozen om omnidirectionele antennes in te zetten. De eigenschappen van dit type antenne zijn ideaal voor de beoogde doeleinde. Op alle locaties moest een volledig dekkend 4G signaal aanwezig zijn en juist dit type antenne zendt in alle richtingen eenzelfde signaalsterkte uit. Ongeacht waar de ontvanger zich bevindt is het signaal beschikbaar.

Met deze praktische oplossing kunnen alle belangrijke werkzaamheden weer zonder storing uitgevoerd worden. En kan het antwoord op die ene vraag: ‘En wat doen we morgen met het water?’ in ieder geval overal op deze locaties digitaal beantwoord worden.

Ook een vraag voor TWS? Neem dan contact op met een accountmanager van TWS via 088 – 570 24 00