Veilig in de lucht.

Onlangs hebben wij de jaarlijkse veiligheidstraining uitgevoerd voor het werken in masten. Onder leiding van Safe Site Valbeveiliging hebben onze monteurs een dag getraind in onze eigen mast in Twello.
Veilig in de lucht

Onder gecontroleerde en veilige omstandigheden oefenden onze medewerkers om de beurt als ‘slachtoffer’. Deze hing dan in zijn gordel aan zijn veiligheidslijn. De gordel klemt dan enorm om de liezen en snelle actie is in zo’n situatie vereist. Vervolgens schoot één van de collega’s te hulp om met zijn veiligheidsset zijn collega uit de benarde positie te bevrijden en samen naar beneden te abseilen. Het belangrijkste van de training is de kracht van herhaling: ieder jaar volgen wij deze veiligheidstraining zodat wij deze scherp blijven houden hoe wij elkaar veilig kunnen redden in geval van nood.

Veiligheid is voor ons heel belangrijk. Onze medewerkers werken dagelijks op grote hoogte in telecommasten en dat moet natuurlijk onder veilige omstandigheden plaatsvinden. In geval van nood zijn zij op elkaar aangewezen. Als je onder extreme omstandigheden werkt, kun je er namelijk niet altijd van uitgaan dat een reddingsdienst op tijd is.

We zijn geslaagd voor ons veiligheidscertificaat en daarmee kunnen en mogen we ook in 2017 weer veilig in masten werken.